Predicció Meteorològica a través d’Internet

Amb els mitjans actualment disponibles a Internet i una senzilla formació per conèixer el seu ús i com fer la interpretació de les dades que ens proporcionen radars i satèl·lits, podem fer prediccions a curt termini de l’ estat de l’atmosfera en el nostre entorn geogràfic més immediat.

El present taller tractarà de donar els coneiximents bàsics per a poder fer prediccions meteorològiques fiables a curt termini des de casa i a més, difondre les vies d’accés a contiguts més específics per a les persones interesades en profunditzar en el coneiximent de la ciència meteorològica.

Hort ecològic

Duració: 2 hores.

Material necessari: Aula d’informàtica amb connexió a internet.

Edat: A partir de 12 anys.

Preu: Des de 4€.