Horts d’oci

Després de la nostra experiència en 2014 en l’assessorament agrícola dels Horts Socials de Burjassot, ajudant als nous usuaris en l’aprenentatge de tot el relatiu a l’agricultura ecològica en horts urbans; des com iniciar l’hort, al reg o control de plagues, per posar uns exemples, volem oferir els nostres serveis, per, des de la nostra experiència, assessorar o gestionar aquesta nova modalitat d’agricultura que amb molt poc dóna moltes satisfaccions als seus usuaris.

hortsburjassot3